ARCH I.D. architecten actueel

nieuwbouw woningen

Recent opgeleverde projecten en projecten in uitvoering; nieuwbouw, verbouwing, herbestemming en restauratie door
ARCH I.D. architecten.

Hoewel we als architect ook veel nieuwbouw en verbouw projecten ontwerpen en uitvoeren, heeft ons bureau zich de afgelopen 10 jaar meer en meer toegelegd op herontwikkeling van bestaande gebouwen en locaties. Hierin nemen we ook vaak het initiatief.

We gaan zelf op zoek naar een geschikte locatie en /of een geschikt gebouw, dat voor herontwikkeling in aanmerking komt. Van de aldus gevonden locaties of gebouwen maken we een “rekenmodel met architectonische waarde”. Het rekenmodel geeft inzicht in de kosten en baten van het project.

De architectonische waarde wordt zichtbaar gemaakt in een aantal praatprenten, die dienen om samen met het bevoegd gezag de (politieke) haalbaarheid te bespreken. Zo kan gepeild worden of en in welke mate er bereidheid bestaat om aan onze plannen mee te werken.

Om in overleg bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging in gang te zetten. Bij gebleken haalbaarheid, zowel financieel als politiek, benaderen we een relatie uit ons netwerk, die als ontwikkelaar en/of financier, belegger samen met ons dit project wil gaan realiseren.

Placeholder image
Artikel in dagblad de Gelderlander over ons bijzondere project de restauratie en herontwikkeling van de spoorwegloods.
Placeholder image
Riante woonbestemming in de gerestaureerde spoorwegloods vlakbij het centrum van Nijmegen met uitzicht op de Ooij.
Placeholder image
Recent opgeleverd: Project: Herontwikkeling loods A, Ooijse Sluispad 20-28, Nijmegen.
Placeholder image
Indeling project: Herontwikkeling loods A, Ooijse Sluispad 20-28, Nijmegen.
Placeholder image
Gevel na restauratie van de spoorwegloods.
Placeholder image
Bestaande situatie te herontwikkelen locatie aan de Paulus Potterstraat.
Placeholder image
Situatie na herontwikkeling locatie Paulus Potterstraat.
Placeholder image
Perspectief straatwand na herontwikkeling locatie Paulus Potterstraat.
Placeholder image
Plattegronden nieuwe appartementen aan de Paulus Potterstraat.
Placeholder image
Achtergevel nieuwe invulling locatie Paulus Potterstraat.
Placeholder image
Foto bestaande situatie van het woonhuis met lage aanbouw te Heilig Landstichting.
Placeholder image
Bestaande zijgevel met lage aanbouw waarin nu garage en berging van het woonhuis zijn ondergebracht.
Placeholder image
Nieuwe zijgevel met verhoogde aanbouw waarin werkkamer, berging, logeerkamer en badkamer zijn ondergebracht.
Placeholder image
Plattegrond begane grond van de aanbouw.


Placeholder image
Plattegrond van de verdieping van de aanbouw. Ontsluiting via een ronde spiltrap in het scharnierpunt tussen de woning en aanbouw.
Placeholder image
Perspectief van het woonhuis met de nieuwe aanbouw, gezien vanuit de tuin.